EKOporty – ważne zmiany od 1 lipca 2020

Od 1 lipca 2020r. mieszkańcy Szczecina mogą zamawiać dodatkowe kontenery na bioodpady.
Nie będą one natomiast przyjmowane w Ekoportach.

Rozszerzenie usługi odbioru bioodpadów bezpośrednio z nieruchomości, tzn. z miejsca ich wytworzenia, to wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, które jednocześnie pozwala zoptymalizować koszty i zapobiega dostarczaniu do Ekoportów odpadów od wytwórców nieobjętych gminnym systemem, a tym samym nieponoszących opłat za jego funkcjonowanie.Dlatego, właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą, tak jak dotychczas, korzystać z odbioru bioodpadów czyli m.in.: skoszonej trawy, liści, gałęzi i innych odpadów pochodzenia roślinnego, w systemie pojemnikowym, gromadząc je w brązowych pojemnikach. Dodatkowo, od dnia 1 lipca 2020r. w okresie intensywnej pielęgnacji zielni, mogą również dwukrotnie (w ciągu roku) zamówić specjalny kontener na ten rodzaj odpadów. Usługa ta jest bezpłatna i obejmuje dostarczenie oraz odbiór zapełnionego kontenera. Kontenery są udostępnione na okres 24 godzin od momentu ich podstawienia w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku udostępnienia kontenera w piątek, odbiór odbywa się w poniedziałek następnego tygodnia.

Zamówienia na kontener można składać bezpośrednio:TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Paulina Narkowicz, tel. 601572766, email:tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

Zmiany w zakresie odbioru opon w Ekoportach

Zmiany w Ekoportach dotyczą również ograniczenia przyjmowania zużytych opon w ilości nie większej niż 4 sztuki w danym roku kalendarzowym od każdego mieszkańca, po wykazaniu udokumentowania potwierdzającego prawo własności pojazdu.

Przypomnienie – limit odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Ekoportach

Jednocześnie przypomina się, że Ekoporty odbierają odpady budowlane i rozbiórkowe w maksymalnej jednorazowej ilości 125 kilogramów albo 240 litrów.

Przypomnienie – kup brązowy pojemnik!

Bioodpady z nieruchomości jednorodzinnych w okresie od kwietnia do końca listopada odbierane są raz w tygodniu, a w pozostałe miesiące – raz na dwa tygodnie. W ramach stałej opłaty właściciele mogą wystawiać do odbioru dowolną liczbę brązowych pojemników.Natomiast w zabudowie wielorodzinnej pozostaje dotychczas stosowany system, czyli zamawianie kontenera na bioodpady przez zarządców oraz gromadzenie ich w pojemnikach brązowych.Przypominamy również o konieczności wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki na bioodpady. Po zakupie pojemnika należy dokonać jego rejestracji telefonicznie pod numerem: 91 4351199, emailem: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl bądź za pomocą formularza dostępnego na stronie ecoszczecin.plWłaściciele nieruchomości posiadający kompostowniki zwolnieni są z obowiązku posiadania brązowych pojemników. Fakt kompostowania odpadów na posesji należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie można składać: mailem: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną.W przypadku wspólnot lub gospodarstw wielolokalowych istnieje możliwość wspólnego korzystania z brązowego pojemnika, pod warunkiem iż budynek znajduje się na jednej działce geodezyjnej. W tym celu należy pobrać i wypełnić przez wszystkie podmioty korzystające ze wspólnego pojemnika, załączone oświadczenie. Oświadczenie można składać emailem: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną.

0 0 głosy
Article Rating
Udostępnij
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry