Internet Światłowodowy na Głębokiem

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji w sprawie możliwości przyłączenia się do budowanej w obrębie osiedla sieci światłowodowej przekazuję najświeższe informacje.

Wbrew wcześniejszym informacjom sieć światłowodowa w obrębie naszego osiedla nie została zbudowana przez operatora telekomunikacyjnego Orange. Sieć jest inwestycją realizowaną w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w którym dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%. Warunkiem realizacji inwestycji w rozbudowę sieci telekomunikacyjnej jest jej otwartość i udostępnianie infrastruktury większej ilości operatorów w celu uniknięcia monopolizacji rynku. Operatorzy uzyskują dostęp do sieci poprzez wykup stosownej licencji. Wg posiadanych informacji na chwilę obecną licencje w obrębie „naszej sieci” wykupiły Orange oraz T-Mobile.

Podobno zakres prac został przez wykonawcę zakończony i zgłoszony do odbiorów technicznych. Przekazanie instalacji ma się rozpocząć od 01.02.2023. Cała procedura ma zająć ok 4 tygodni. Po tym okresie (być może już wcześniej) operatorzy rozpoczną akcje ofertowe, których celem będzie zaoferowanie konkretnych pakietów odbiorcom. Pierwsze oferty z sieci T-Mobile podobno już są dystrybuowane w formie ulotek do naszych skrzynek pocztowych.

Jeśli uzyskane informacje potwierdzą się to w ciągu najbliższych ok. 2 miesięcy powinniśmy uzyskać możliwość „wpięcia” się do sieci światłowodowej w ramach pakietów oferowanych przez wymienionych operatorów. 

Proponujemy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zakończenie odbiorów i wyklarowanie się sytuacji w zakresie ofert, które znajdą się na rynku. Być może dojdzie do jakiejś walki o klienta między operatorami, na której będziemy mogli skorzystać.

O postępie w sprawie będziemy Państwa informować w miarę pozyskiwania kolejnych informacji,

Paweł Porzycki

https://www.polskacyfrowa.gov.pl

Celem Programu Polska Cyfrowa jest, aby wszyscy mieszkańcy, na terenach gdzie inwestycje w sieci szerokopasmowe są nieopłacalne na warunkach rynkowych, mieli dostęp do szybkiego Internetu. Rząd szacuje, że do 2023 r. ok. 2 mln gospodarstw domowych na terenach słabo zaludnionych, inwestycyjnie trudno dostępnych, będzie w zasięgu sieci.

INFORMACJA z dn.22 listopada 2022 ogłoszona na FB:

Operator sieci telekomunikacyjnej ORANGE rozpoczyna pilotażowe prace związane z budową, sieci światłowodowej obejmującego również mały obręb naszego osiedla. W pierwszej kolejności przyłącza obejmą jedynie kilka lokalizacji.

Drodzy Mieszkańcy, to pierwszy krok, który być może umożliwi rozbudowę sieci teletechnicznej na naszym osiedlu oraz podłączenie pierwszych odbiorców do szybkiego INTERNETU za pomocą łącza światłowodowego. Aby operator ORANGE mógł dokonać analizy opłacalności oraz rentowności inwestycji konieczne jest zbadanie popytu/zainteresowania na ewentualne usługi związane z dostępem do szybkiego Internetu z wykorzystaniem nowej struktury światłowodowej.

W tym celu potrzebujemy zebrać Państwa deklaracje odnośnie zainteresowania włączeniem się do sieci Internetowej opartej o światłowody.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie krótkiej deklaracji zawierającej imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (e-mail lub telefon). Deklaracje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres i͢n͢t͢e͢r͢n͢e͢_t͢@͢g͢l͢e͢b͢o͢k͢i͢e͢p͢i͢l͢c͢h͢o͢w͢o͢.͢p͢l͢ w terminie do dnia 10 grudnia 2022.

Zebrane dane zostaną bezpiecznie przekazane do stosownej komórki technicznej operatora ORANGE w celu finalnej oceny możliwości technologicznych rozbudowy osiedlowej sieci.

Udostępnij
Scroll to Top