Przyroda na Głębokiem kontra śmieci.

CZY WIESZ ŻE:

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie Wydział Lasów Miejskich prowadzi prace z zakresu gospodarki leśnej na terenach zarządzanych, gminnych zasobach lasów komunalnych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Szczecin szczyci się największymi lasami miejskimi w Polsce. Trzynaście uroczysk leśnych, a także mniejsze, rozproszone tereny leśne zajmujące powierzchnię 2780,17 ha. Gdyby wybrać się na spacer po obwodzie szczecińskich lasów, trzeba by przejść 130 km.

Szczecińskie lasy miejskie to ulubione miejsce organizowania różnorodnych konkursów, imprez masowych, rajdów pieszych, rowerowych. Na miłośników spędzania wolnego czasu czekają liczne obiekty turystyczne. Każdy znajdzie tu coś dla siebie; amatorzy spacerów i przejażdżek rowerowych mogą korzystać ze ścieżek i malowniczych szlaków. Zwolennicy spokojniejszego spędzania czasu odpoczną przy ognisku na 15 polanach rekreacyjnych. Miejskie lasy kryją także wiele pamiątek historycznych.

Na terenie Lasów Miejskich znajduje się rezerwat przyrody „Zdroje”, w którym rosną okazałe cisy, odnawiające się naturalnie. Jest to jedyny rezerwat przyrody na terenie miasta Szczecina. Inne atrakcje przyrodnicze chronione prawem, które spotkamy na terenie Lasów Miejskich to pomniki przyrody takie jak: cis pospolity, dęby szypułkowe i buki zwyczajne. Użytki ekologiczne: “Dolina strumienia Grzęziniec”, “Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki i Żółwinki”. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe “Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka”, “Wodozbiór”, “Park Leśny w Strudze”, “Zespół Parków Kasprowicza – Arkoński”, “Jezierzyce”. Niewątpliwą atrakcją naszych lasów jest Jezioro Szmaragdowe o pięknej barwie, które co roku przyciąga tysiące turystów. Mieszkańcy chętnie korzystają z licznych szlaków i tras turystycznych. I to właśnie dla nich zostały oddane do użytkowanie ścieżki edukacyjne: „Wokół jeziora Głębokie” czy „Ptasi Zakątek” w Parku Leśnym Kijewo.

Nie zapominamy także o wypoczywających, którzy spacerują po lesie razem ze swoimi czworonogami (oczywiście na smyczy). Z myślą o nich zagospodarowano trzy polany leśne z psimi wybiegami przy ul. Chopina, ul. Arkońskiej i ul. Kopalnianej.

Park Leśny Arkoński, popularnie zwany Laskiem Arkońskim to największy ze szczecińskich parków leśnych. Aż do końca XIX w. był to zwykły las z normalnymi leśnymi ścieżkami. W tym miejscu ponownie pojawia się rodzina Quistorpów. Dzięki ich wsparciu, pod koniec XIX w. uporządkowano dotychczas dzikie tereny leśne i przekształcono w podmiejski park. W “Dolinie Siedmiu Młynów” powstały restauracje, głównie w budynkach nieużywanych już młynów, które ze względu na postęp techniczny straciły na znaczeniu. Naturalne ścieżki przekształcono w alejki spacerowe. Lasek Arkoński porastają zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. Przez park przepływają liczne cieki wodne, z których największy to rzeczka Osówka. Znajdują się tutaj też małe jeziora i stawy. Obecnie park z licznymi alejkami spacerowymi, punktami widokowymi, torem saneczkowym i wyciągiem narciarskim spełnia funkcję rekreacyjną. Niewątpliwie jego atrakcją jest Kąpielisko Arkonka.

Drugim pod względem wielkości parkiem leśnym jest Park Leśny Głębokie. Zajmuje powierzchnię ok. 350 ha. Podobnie jak Lasek Arkoński jest porośnięty przez mieszany drzewostan. Jego główną atrakcją jest Kąpielisko Głębokie.

Zaśmiecanie lasów jest karalne !

Kary reguluje art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, to może być wymierzona grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń).

PAMIĘTAJ! NASZE LASY SĄ MONITOROWANE.

Bądź świadom, że rozkład niektórych śmieci trwa wiele lat, np.:
– butelki szklane 1 000 000 lat,
– puszki aluminiowe od 80-100 lat do 200-400 lat,
– plastiki 100-1000 lat,- torby plastikowe 10-20 lat,
– stosowane powszechnie woreczki jednorazowe 250-300 lat,
– gumowa opona 50-80 lat,
– kawałek drewna 10-15 lat,
– papier pokryty plastikiem 5 lat.

Typowe odpadki pozostawiane przez nas:
– niedopałki papierosów 1-5 lat,
– papierek po gumie do żucia 2-4 tygodni,
– ogryzek 5 tygodni,
– skórki pomarańczy i bananów 2-5 tygodni.

Film propagujący szczecińską przyrodę ze strony UM Szczecin

Informacja sporządzona na podstawie:
– informacji ze strony internetowej UM Szczecin https://zuk.szczecin.pl/dzialalnosc/lasy-miejskie/informacje-ogolne
– Kodeksu Wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń) wraz z nowelizacjami
– przekazów od Radnych Osiedla Głębokie-Pilchowo oraz mieszkańców

0 0 głosy
Article Rating
Udostępnij
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry