Rondo na Głębokiem im.Franciszka Knappa!

Radni Miasta Szczecin zdecydowaną większością przegłosowali nadanie imienia Franciszka Knappa dla ronda, które powstało w ramach budowy węzła Głębokie. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo, a miejski konserwator zabytków nie zgłosił uwag do propozycji.

Głosowanie Rady Miasta Szczecin z dn.19.10.2021r

Zdj. 1. Franciszek Knapp, zdjęcie z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Źródło: AAN, sygn. 2/2187/270 (akta Kazimierza Leskiego).
Zdj. 2. Franciszek Knapp, zdjęcie z okresu powojennego.
Źródło: AAN, 2/2187/228 (akta Kazimierza Leskiego).

Jego pierwszy przełożony, kierownik referatu „998” doktor Józef Garliński, wydał takie zaświadczenie w 1964 r. w Londynie:

(…) w czasie naszej pracy, jak stykałem się z Franciszkiem Knappem, swoim podwładnym na co dzień, a często kilka razy dziennie, z całym poczuciem odpowiedzialności mogę stwierdzić, że Knapp Franciszek był jednym z moich najlepszych współpracowników i podwładnych. Nie było rozkazu, którego by nie wykonał dokładnie i z ochotą, nie było trudności, przed którą by się cofnął, miał pod swymi rozkazami sporą grupę ludzi i prowadził ją wzorowo. Obarczony liczną rodziną zawsze sprawy kraju stawiał na pierwszym miejscu, mimo że najbliżsi jego musieli cierpieć niedostatek. Pozostali żołnierze, z którymi miał do czynienia, opiniowali go bardzo wysoko, podkreślając, że zawsze zachowywał zimną krew przy najtrudniejszych akcjach, że bardzo motywował żołnierzy i był wzorem osobistego przykładu dla młodszych, a nawet starszych kolegów.

Fragment z publikacji KONTRWYWIAD II RP (1914) 1918–1945 (1948), Tom VI, pod redakcją Jacka Biernackiego i Bogusława Kubisza, Warszawa 2019, str,259-264, której lekturę gorąco rekomendujemy.

Poniżej tekst opinii Rady Osiedlowej złożonej na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin, Pani Renaty Łażewskiej.

Szczecin, dnia 04.09. 2020 r.

                                                                                   Sz.P.
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
                                                                                   URZĄD MIASTA SZCZECIN

                                                                                   70-456 Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1

Opinia Rady Osiedla Głębokie -Pilchowo
w sprawie nadania nazwy urzędowej nowego ronda w Szczecinie
oraz wniosek o zmianę projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w tej sprawie.

            Rada Osiedla Głębokie Pilchowo (dalej: Rada) dziękuje za możliwość wyrażenia opinii dotyczącej planowanego nadania nazwy dla ronda, które jest  budowane na skrzyżowaniu ulic H. Kupczyka, Miodowej, E. Zegadłowicza i al. Wojska Polskiego.

            Rada wyraża uznanie i szacunek dla polskich żołnierzy pełniących służbę w ramach misji ONZ na całym świecie uznając jednocześnie celowość ich uhonorowania przez nadanie nazwy “Polskich Żołnierzy Misji ONZ” nowej ulicy, czy też placowi w Szczecinie.

            Kierując się jednak lokalnym patriotyzmem uważamy, że w miejscu gdzie niegdyś przebiegała tymczasowa granica Państwa Polskiego, a sąsiadujące osiedle zamieszkiwane było po wojnie przez pionierów i repatriantów, nowa nazwa nie powinna nieść odległych mentalnie i historycznie znaczeń, a tak byłoby z nazwą  placu im. Polskich Żołnierzy Misji ONZ.

            Corocznie organizowane obchody dni Uczestników Misji Pokojowych, Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz obecność tych znaczących wydarzeń w mediach powoduje, że działania i zasługi żołnierzy są dobrze znane ogółowi społeczeństwa.

            W naszej opinii, mieszkańcom osiedla i miasta potrzebne są znaki, nazwy, symbole funkcjonujące w przestrzeni publicznej mówiące o najnowszej historii Polski i Szczecina. Rzadko spotyka się w naszym mieście, aby owe „symbole pamięci”  związane były historycznie z konkretnym miejscem.

            W świetle powyższego za uzasadniony uważamy pomysł aby piękne miejsce, położone na granicy miasta, na wjeździe do Puszczy Wkrzańskiej otrzymało nazwę związaną z zasłużonym  mieszkańcem  Osiedla Głębokie. Jesteśmy przekonani, że w  taki właśnie sposób buduje się przynależność społeczną do małej ojczyzny oraz  przywraca pamięć pokoleniową.

Rada uważa, że właściwą dla omawianej lokalizacji byłaby nazwa:

Rondo im. Franciszka Knappa

            Franciszek Knapp był mieszkańcem naszego osiedla, mieszkał na naszej ulicy, był naszym sąsiadem, był wspaniałym Polakiem, skromnym człowiekiem, był szczecinianinem, z którego jesteśmy dumni. Uważamy, że taka forma uhonorowania ważnych dla miasta osób jest sposobem na przekazywanie młodszemu pokoleniu pamięci o przeszłości, między innymi pamięci o pionierach Szczecina. Takim właśnie człowiekiem był Franciszek Knapp, żołnierz, patriota i niezłomny człowiek, współorganizator i dyrektor Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej “C. Hartwig” w Szczecinie.

            Za jego imieniem i nazwiskiem  kryje się emocjonująca, przemawiająca do wyobraźni historia:

Franciszek Knapp, urodził się w 1898r. w Szczebrzeszynie, miał 17 lat kiedy został wcielony do Marynarki wojennej imperium Rosyjskiego. W czasie I Wojny Światowej dostał się do niewoli austriackiej, jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej brał  udział w 1918r. w rozbrajaniu żołnierzy c.k.

Służył w szwoleżerach, brał udział w powstaniu śląskim. Ochraniał willę „Milusin” w której mieszkał marszałek Polski Józef Piłsudski z rodziną. Od 1931 r. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Ranny w kampanii wrześniowej 1939r., w czasie walk pod Lwowem. Podczas II Wojny Światowej służył w komórce kontrwywiadu  Komendy Głównej AK. Aresztowany w 1944r. został osadzony na Pawiaku, a  następnie wywieziony do obozu Gross-Rosen. Po wojnie, w 1945 r wrócił do Polski i zamieszkał w Szczecinie, na Osiedlu Głębokie, był współorganizatorem i dyrektorem Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej „C.Hartwig”.

W 1949 r aresztowany przez UB, a po 28 miesiącach śledztwa, skazany na 6 lat więzienia, z którego został zwolniony  w 1955r. I następnie  zrehabilitowany w 1956r.

Franciszek Knapp zmarł w 1984 r. i zastał pochowany na Cmentarzu Centralnym. Jednak pamięć o nim jest ciągle obecna w pamięci mieszkańców Osiedla Głębokie. Pamięć o nim i jemu podobnym powoduje, że czujemy się związani z miejscem, czasem, z naszą krótką szczecińską historią. 

W świetle przytoczonego uzasadnienia Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Szczecina o nadaniu skrzyżowaniu w formie ronda  nazwy ” Polskich  Żołnierzy Misji ONZ”

Jednocześnie Rada proponuje, aby powstającemu rondu na Głębokim nadać imię “Franciszka Knappa”.

                                                                                   Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Radlmacher
Przewodnicząca RO Głębokie Pilchowo

Do wiadomości :

– P. Beata Tubacka 
– Główny Specjalista, Biuro Rady Miasta

Załączniki:

  • Uchwała negatywna nr 22/2020 z dn. 03 września 2020r.
  • Uchwała wnioskująca nr 23/2020 z dn. 03 września 2020r.

– Plan sytuacyjny ronda im. Franciszka Knappa

przydatne linki dotyczące opinii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Knapp
https://hit.policja.gov.pl/hit/aktualnosci/185711,Policjanci-w-Kontrwywiadzie-AK-specjalny-referat-policyjny-krypt-993P.html

0 0 głosy
Article Rating
Udostępnij
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry