Ważna Informacja

Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Osiedla uprzejmie informuję, że ostatnie posiedzenie RO przed przerwą wakacyjną, połączone z zebraniem z mieszkańcami, na którym omówione zostaną działania RO za ubiegły okres jej funkcjonowania odbędzie się w dniu 23.06.2022 o godzinie 19:00.

Proponowany porządek zebrania :

  1. Stwierdzenie quorum oraz zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu RO nr 24/22 z ostatniego posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z działalności RO w latach 2021-2022.
  4. Omówienie  stanu realizacji projektów oraz spraw wnioskowanych do instytucji na zebraniach objętych okresem sprawozdawczym.
  5. Wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszam do udziału,

Pozdrawiam.

Iwona Trzaska

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

Udostępnij
Scroll to Top