Zostań rachmistrzem!

Już wkrótce odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia procedury niezbędni są rachmistrzowie. Osoby chętne do pełnienia tej funkcji mogą zgłaszać swoje kandydatury w dniach 1 – 9 lutego br. Pamiętaj, że #liczysiękażdy !

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 *   mieć ukończone 18 lat,
 *   cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 *   posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 *   posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 *   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1.  przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;  2.  zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

 3.  przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:

1.    Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy (za pośrednictwem urny) lub za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@um.szczecin.pl,
– platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Dokumenty znajdują się na dole strony http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131314.asp jako ZAŁĄCZNIKI

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
e)    za pośrednictwem urny podawczej na dokumenty w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

2.    Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego to iloczyn stawki w wysokości: 7 zł brutto za każdą prawidłowo spisaną osobę.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie: www.szczecin.pl/spis oraz w
Gminnym Biurze Spisowym w Szczecinie  – nr tel. 91 424 5229, 91 424 5237
e-mail: spis@um.szczecin.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca br.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp

0 0 głosy
Article Rating
Udostępnij
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry